اهداف راهبردی شرکت بیمه نوین

 

- دستیابی به سودآوری پایدار        

- قرار گرفتن کیفیت خدمات شرکت در سطحی بالاتر از متوسط صنعت از طریق هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرآیندها

-  نگهداشت 60 درصد از مشتریان ارزشآفرین فعلی و جذب30 درصد بیمهگذاران هدف جدید

- کسب حداقل امتیاز 400 در مدل EFQM

- یکی از 5 انتخاب اول حرفهایهای صنعت بیمه

- ارتقای سطح بلوغ نظام مدیریت ریسکهای شرکت درحوزههای بیمهگری، اعتباری، نقدینگی و بازار

- یکی از 5 شرکت برتر صنعت در حوزه نوآوری

- کسب سهم 5/2 درصدی بازار

 


بیانیه چشم انداز

 

شرکت بیمه نوین، دارای اعتبار منطقه‌ای و متخصص ارائه خدمات "بانک- بیمه" است. این شرکت با نوآوری و ارائه راهکارهای متمایز و مکمل بیمه، انتخاب اول مشتریان هدف خود است و در میان شرکت‌های برتر صنعت بیمه از منظر سودآوری پایدار قرار دارد.

* منظور از عبارت "بانک-بیمه" طراحی و ارائه بسته خدمات بیمه‌ای سفارشی شده برای بانک‌ها و همچنین ارائه خدمات بیمه‌ای به مشتریان از طریق شعب بانک )(Bancassurance است.

 

 

بیانیه مأموریت

 

مأموریت شرکت بیمه نوین که در واقع فلسفه وجودی شرکت می‌باشد که عبارت است از:

پشتیبانی از مشتریان در برابر ریسک‌های بیمه‌ای به منظور تأمین آرامش و آینده امن از طریق نوآوری و ارزش‌آفرینی

 

 

ارزش‌های محوری

 

ارزش‌های محوری سازمان یا همان ارزش‌های سازمانی به عنوان یکی از ارکان جهت‌ساز، در کنار مأموریت و چشم‌انداز نقش مهمی را برای موفقیت شرکت ایفا می‌کند. ارزش‌های سازمان با توجه به چشم‌انداز، مأموریت و فرهنگ حاکم بر سازمان شرکت به صورت زیر تدوین شده است:

اخلاق حرفه‌ای، مشتری‌مداری، شایسته سالاری، بهبود مستمر، قانون‌مداری، کارتیمی، نوآوری، پاسخگویی

 

محصولات بیمه‌ای

آتش سوزی آتش سوزی

بیمه
آتش سوزی

مسئولیت مسئولیت

بیمه
مسئولیت

مهندسی و انرژی مهندسی و انرژی

بیمه
مهندسی و انرژی

اشخاص انفرادی اشخاص انفرادی

بیمه
اشخاص انفرادی

اتومبیل اتومبیل

بیمه
اتومبیل

طرح‌های مخصوص طرح‌های مخصوص

بیمه
طرح‌های مخصوص

باربری باربری

بیمه
باربری

اشخاص گروهی اشخاص گروهی

بیمه
اشخاص گروهی