ماهنامه خبری-تحلیلی نوین

شماره ١٠4 - آبان و آذر ۱۴۰۰

در این شماره می‌خوانیم:

 • بیمه نوین در قالب یک مجموعه واحد و یک هدف مشترک در حرکت است
 • 12 ایده بازاریابی بیمه که در سال جدید به آن نیاز خواهید داشت
 • به‌کارگیری افراد خلاق در تیم‌سازی بیمه‌های عمر، آتش‌سوزی و مسئولیت

 • محصولات بیمه‌ای

  آتش سوزی آتش سوزی

  بیمه
  آتش سوزی

  مسئولیت مسئولیت

  بیمه
  مسئولیت

  مهندسی و انرژی مهندسی و انرژی

  بیمه
  مهندسی و انرژی

  اشخاص انفرادی اشخاص انفرادی

  بیمه
  اشخاص انفرادی

  اتومبیل اتومبیل

  بیمه
  اتومبیل

  طرح‌های مخصوص طرح‌های مخصوص

  بیمه
  طرح‌های مخصوص

  باربری باربری

  بیمه
  باربری

  اشخاص گروهی اشخاص گروهی

  بیمه
  اشخاص گروهی