figure15

بیمه اتومبیل

بيمه‌های اتومبيل بیمه‌های اتومبیل شامل بیمه بدنه اتومبیل، بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده بوده و به طور کل جبران‌کننده خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی به اتومبیل و نیز سرنشینان آن و اشخاص ثالث است.

بیمه‌های اتومبیل را می‌توان به سه گروه زیر تقسیم کرد:

الف) بیمه‌نامه  شخص ثالث

خطرهای تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث:

جبران خسارت‌های مالی و بدنی وارد بر اشخاص ثالث تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه در تعهد بیمه‌گر است.

 

تعریف حوادث:

هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه.

 

خسارت مالی:

زیان‌هایی است كه به سبب حوادث مشمول بیمه به اشخاص ثالث وارد می‌شود.

 

خسارت بدنی:

هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی - موقت یا دائم، دیه فوت که به سبب حوادث رانندگی به مسبب حادثه یا اشخاص ثالث وارد آید.

 

تخفیف عدم خسارت بیمه نامه شخص ثالث

چنانچه در مدت بیمه، خسارتی از محل بیمه‌نامه پرداخت نشود، بیمه‌گر از سال دوم به شرح جدول زیر تخفیف‌هایی در حق بیمه اعمال می‌نماید.

 
یک سال تخفیف عدم خسارت 5 درصد
دو سال تخفیف عدم خسارت 10 درصد
سه سال تخفیف عدم خسارت 15 درصد
چهارسال تخفیف عدم خسارت 20 درصد
پنج سال تخفیف عدم خسارت 25 درصد
شش سال تخفیف عدم خسارت 30 درصد
هفت سال تخفیف عدم خسارت 35 درصد
هشت سال تخفیف عدم خسارت 40 درصد
نه سال تخفیف عدم خسارت 45 درصد
ده سال تخفیف عدم خسارت 50 درصد
یازده سال تخفیف عدم خسارت 55 درصد
دوازده سال تخفیف عدم خسارت 60 درصد
سیزده سال تخفیف عدم خسارت 65 درصد
چهارده سال تخفیف عدم خسارت 70 درصد

 

توصیه به بیمه‌گذاران شخص ثالث:

1- از آنجایی که برابر ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 حداقل مبلغ بیمه‌نامه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام است، بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نیست.

2- بیمه‌گذاران می‌توانند با تغییر سال نسبت به بروزرسانی تعهدات بخش ثالث مالی و حوادث راننده اقدام نمایند.

3- بیمه نوین آمادگی دارد بدون رأی دادگاه خسارت وارده به اشخاص ثالث را پرداخت نماید.

4- چنانچه از وسیله نقلیه سواری شخصی خود در امر مسافرکشی نیز استفاده می‌نمائید، مراتب را به بیمه‌گر خود اطلاع دهید.

5- برای آشنایی از مزایا و امتیازات بیمه نوین، با یکی از شعب و یا نمایندگی‌های این شرکت تماس حاصل فرمایید.

 

ب) بیمه نامۀ حوادث راننده

دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام، بیمه حوادث أخذ كند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام می باشد

 

ج) بیمه بدنه اتومبیل

بیمه بدنه خسارت وارده به اتومبیل مورد بیمه را جبران می‌نماید.

 

خسارت‌های تحت پوشش:

جبران خسارت‌های وارد به موضوع بیمه و هزینه‌های مربوط، به شرح زیر در تعهد بیمه‌گر خواهد بود:

1- خسارت‌هایی که ناشی از برخورد خودرو به یك جسم ثابت یا متحرك و با برخورد اجسام دیگر به خودرو و یا واژگونی و سقوط خودرو باشد و یا چنانچه در حین حرکت ، اجزا و یا محمولات خودرو به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.

2- خسارتی که در اثر آتش سوزی، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد شود.

3- در صورتی‌که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه‌نامه درج شده است خسارت وارد شود.

 

خطرات اضافی:

بیمه‌گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی، تمام یا تعدادی از خطرهای مشروحه زیر را به بیمه‌نامه اصلی خود اضافه نماید:

1- سرقت درجای قطعات و لوازم خودرو

2- هزینه ایاب ذهاب در دوره تعمیرات

3- شکست خود به خودی شیشه

4- پاشیده شدن مواد شیمیایی و اسیدی

5- خطرات حوادث طبیعی (سیل، زلزله و آتشفشان)

6- افزایش ارزش وسیله نقلیه (تا سقف ٢٥، ٥٠و ١٠٠ درصد ارزش خودرو)

7- افت قیمت وسیله نقلیه

 

تخفیف عدم خسارت بیمه‌نامه بدنه

هرگاه بیمه‌گذار در طول یك سال مدت اعتبار بیمه‌نامه خسارتی از محل بیمه‌نامه دریافت نکند، به هنگام تجدید بیمه‌نامه، تخفیف عدم خسارت برای سال‌های بعد به ترتیب زیر برای او منظور خواهد شد.

 

یك سال عدم خسارت       ٢٠ درصد
دو سال عدم خسارت         ٣٠ درصد
سه سال عدم خسارت       ٤٠ درصد
چهار سال عدم خسارت             ٥٠ درصد
پنج سال عدم خسارت و بیشتر           ٦٠ درصد

 

       

توصیه به بیمه‌گذاران بیمه بدنه:

1- هرگونه تغییر کاربری را به اطلاع شرکت بیمه برسانید.

2- در صورت نصب لوازم اضافی، مراتب را به بیمه‌گر اعلام فرمائید.

3- برای بهره‌مندی بیشتر از مزایای بیمه بدنه با پرداخت حق بیمه اندکی، خطرات اضافی را به خطرات اصلی بیمه‌نامه اضافه فرمایید.

4- برای آشنایی بیشتر و پاسخگویی به سؤالات احتمالی با یكی از شعب و یا نمایندگی‌های بیمه نوین تماس حاصل فرمایید.

بروشورها

  • بیمه‌های خودرو

  • طرح اتوپلاس(ویژه بیمه بدنه)

  • بیمه آتش سوزی

  • بیمه مسئولیت

  • بیمه مهندسی و انرژی

  • بیمه اشخاص انفرادی

  • بیمه اتومبیل

  • بیمه طرح‌های مخصوص

  • بیمه باربری

  • بیمه اشخاص گروهی