بیمه‌نامه مسافرین خارج از کشور

 

این بیمه‌نامه اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش قرار می‌دهد و اعتبار آن با خروج بیمه شده از ایران آغاز می‌شود.

خدمات موضوع این بیمه‌نامه با توجه به قرارداد مطابق با شرایط عمومی بیمه‌نامه تضمین و ارائه است.

 

محصولات بیمه‌ای

آتش سوزی آتش سوزی

بیمه
آتش سوزی

مسئولیت مسئولیت

بیمه
مسئولیت

مهندسی و انرژی مهندسی و انرژی

بیمه
مهندسی و انرژی

اشخاص انفرادی اشخاص انفرادی

بیمه
اشخاص انفرادی

اتومبیل اتومبیل

بیمه
اتومبیل

طرح‌های مخصوص طرح‌های مخصوص

بیمه
طرح‌های مخصوص

باربری باربری

بیمه
باربری

اشخاص گروهی اشخاص گروهی

بیمه
اشخاص گروهی