بیمه‌نامه عمر مانده بدهکار

 

این بیمه‌نامه در راستای جبران تعهد بازپرداخت وام در بانک ها و مؤسسات مالی تهیه و ارائه شده است. در وام‌هایی که به اقساط مستهلک می‌شوند، اگر بیمه‌شده قبل از پایان مدت وام فوت شود، بدیهی است که پرداخت بقیه اقساط به عهده بازماندگان قرار می‌گیرد. در بیمه عمر مانده بدهکار، بیمه‌گر متعهد می‌شود که در صورت فوت وام گیرنده در هر زمان از دوره بازپرداخت وام، مابقی تعهدات وام وی را به بانک یا مؤسسه مالی مورد نظر بپردازد.

 

ویژگی‌های بیمه‌نامه عمر مانده بدهکار

 

- پرداخت مانده بدهی وام بیمه شده در صورت فوت.

- ایجاد احساس آرامش خاطر در خصوص عدم انتقال بدهی های فرد وام گیرنده به خانواده وی پس از فوت فرد.

- اطمینان مؤسسات وام دهنده از دریافت کامل وام های پرداختی به افراد، در صورت فوت آنان.

 

محصولات بیمه‌ای

آتش سوزی آتش سوزی

بیمه
آتش سوزی

مسئولیت مسئولیت

بیمه
مسئولیت

مهندسی و انرژی مهندسی و انرژی

بیمه
مهندسی و انرژی

اشخاص انفرادی اشخاص انفرادی

بیمه
اشخاص انفرادی

اتومبیل اتومبیل

بیمه
اتومبیل

طرح‌های مخصوص طرح‌های مخصوص

بیمه
طرح‌های مخصوص

باربری باربری

بیمه
باربری

اشخاص گروهی اشخاص گروهی

بیمه
اشخاص گروهی