شماره فرم

عنوان

۴-۱-۱

مشخصات ثبتی شرکت

اساس­نامه شرکت بیمه نوین به زبان فارسی و  انگلیسی

۴-۱-۲

ترکیب و مشخصات سهامداران بالای یک درصد

۴-۱-۳

مشخصات و اطلاعات مدیران شرکت

ساختار سازمانی و تشکیلات سازمانی

۴-۱-۴

اطلاعات تفکیکی نیروی انسانی

۴-۱-۵

چشم­‌انداز، ماموریت و اهداف راهبردی شرکت

۴-۱-۶

عملکرد بیمه­‌گری مستقیم و اتکایی به تفکیک رشته بیمه­‌ای

حق بیمه اتکایی واگذاری

۴-۱-۷

طرح­‌های جدید بیمه­‌ای دارای مجوز از بیمه مرکزی:  طرح درین

۴-۱-۸

مشخصات شعب و مراکز پرداخت خسارت

۴-۱-۹

اطلاعات نمایندگان

۴-۱-۱۰

اطلاعات کارگزاران و ارزیابان خسارت

۴-۲-۱

سیستم کنترل داخلی، حسابرسی داخلی و شرح وظایف

۴-۲-۲

گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع عمومی

۴-۲-۳

گزارش معاملات غیر بیمه‌ای با بیمه نوین یا با شرکت‌هایی که بیش از ۲۰ درصد سرمایه آن به شرکت تعلق دارد

۴-۲-۴

سیاست‌های اعطای پاداش و جبران خدمات

۴-۲-۵

سیاست‍‌های تقسیم سود به سهامداران بیمه نوین 

۴-۲-۶

برنامه‌های ورود یا خروج شرکت بیمه نوین از بورس و اعلام تغییر وضعیت سهام در بورس

۴-۳-۱

نحوه مدیریت ریسک در بیمه نوین مشتمل بر ساختار سازمانی واحد مدیریت ریسک و گزارش وضعیت و نحوه مدیریت ریسک‌های شرکت از قبیل ریسک‌های بیمه گری، اعتبار و نقدینگی

۴-۳-۲

نسبت توانگری مالی شرکت

۴-۳-۳

برنامه افزایش سرمایه و تغییر در میزان سرمایه

۴-۳-۴

اطلاعات انواع اوراق مشارکت، صکوک، و یا سایر اوراق بهادار در صورت انتشار

۴-۳-۵

میزان سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه پذیر داخلی و خارجی

۴-۴-۱

صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی و صورت مالی تلفیقی

۴-۴-۲

نسبت‌های عملیاتی و مالی با اهمیت

۴-۴-۳

تراز مشارکت در منافع بیمه گذاران بیمه‌های زندگی