شماره فرم عنوان
4-1-1 مشخصات ثبتی و اساس­نامه شرکت بیمه نوین به زبان فارسی و  انگلیسی
4-1-2 ترکیب و مشخصات سهامداران بالای یک درصد
4-1-3 ساختار سازمانی و مشخصات و اطلاعات مدیران
4-1-4 اطلاعات تفکیکی نیروی انسانی
4-1-5 چشم­‌انداز، مأموریت و اهداف راهبردی شرکت
4-1-6 عملکرد بیمه­‌گری مستقیم و اتکایی به تفکیک رشته بیمه­‌ای و حق بیمه اتکایی واگذاری
4-1-7 طرح­‌های جدید بیمه­‌ای دارای مجوز از بیمه مرکزی:  طرح درین و طرح بیمه مستمری 
4-1-8 مشخصات شعب و مراکز پرداخت خسارت
4-1-9 اطلاعات نمایندگان
4-1-10 اطلاعات کارگزاران و ارزیابان خسارت
4-2-1 سیستم کنترل داخلی، حسابرسی داخلی و شرح وظایف
4-2-2 گزارش سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی
4-2-3 معاملات غیر بیمه‌ای با شرکت یا با شرکت‌هایی که بیش از ۲۰ درصد سرمایه آن به شرکت تعلق دارد
4-2-4 سیاست‌های اعطای پاداش و جبران خدمات
4-2-5 سیاست‌های تقسیم سود به سهامداران بیمه نوین 
4-2-6 برنامه‌های ورود یا خروج شرکت بیمه نوین از بورس و اعلام تغییر وضعیت سهام در بورس
4-3-1 نحوه مدیریت ریسک در بیمه نوین
4-3-2 نسبت توانگری مالی شرکت
4-3-3 برنامه افزایش سرمایه و تغییر در میزان سرمایه
4-3-4 اطلاعات انواع اوراق مشارکت، صکوک، و یا سایر اوراق بهادار در صورت انتشار
4-3-5 میزان سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه پذیر داخلی و خارجی
4-4-1 صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی و صورت مالی تلفیقی
4-4-2 نسبت‌های عملیاتی و مالی با اهمیت
4-4-3 تراز مشارکت در منافع بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی

 

محصولات بیمه‌ای

آتش سوزی آتش سوزی

بیمه
آتش سوزی

مسئولیت مسئولیت

بیمه
مسئولیت

مهندسی و انرژی مهندسی و انرژی

بیمه
مهندسی و انرژی

اشخاص انفرادی اشخاص انفرادی

بیمه
اشخاص انفرادی

اتومبیل اتومبیل

بیمه
اتومبیل

طرح‌های مخصوص طرح‌های مخصوص

بیمه
طرح‌های مخصوص

باربری باربری

بیمه
باربری

اشخاص گروهی اشخاص گروهی

بیمه
اشخاص گروهی