ماهنامه خبری-تحلیلی نوین

شماره ١٠٣ - شهریور ۱۴۰۰

در این شماره می‌خوانیم:

 • پرتفوی بیمه نوین از هزار میلیارد تومان عبور کرد
 • بررسی رابطه تنوع و عملکرد در شرکت‌های بیمه
 • تحقق بودجه پیش‌بینی شده
 • تغییر تحولات دیجیتال از تهدید به فرصت
 • محصولات بیمه‌ای

  آتش سوزی آتش سوزی

  بیمه
  آتش سوزی

  مسئولیت مسئولیت

  بیمه
  مسئولیت

  مهندسی و انرژی مهندسی و انرژی

  بیمه
  مهندسی و انرژی

  اشخاص انفرادی اشخاص انفرادی

  بیمه
  اشخاص انفرادی

  اتومبیل اتومبیل

  بیمه
  اتومبیل

  طرح‌های مخصوص طرح‌های مخصوص

  بیمه
  طرح‌های مخصوص

  باربری باربری

  بیمه
  باربری

  اشخاص گروهی اشخاص گروهی

  بیمه
  اشخاص گروهی