مأموریت
مأموریت شرکت بیمه نوین، که در واقع فلسفه وجودی شرکت را تشکیل می دهد، عبارت است از:
ارائه خدمات بیمه ای متنوع و با کیفیت، به منظور ایجاد امنیت مالی و آرامش، برای آحاد جامعه

 

چشم انداز
چشم انداز شرکت بیمه نوین، که نمایانگر آینده مطلوب و آرمانی شرکت می باشد، عبارت است از:
سرآمد شرکت های بیمه در تعالی سازمانی و یکی از پنج شرکت برتر غیر دولتی صنعت بیمه از نظر تولید حق بیمه و سودآوری

 

ارزش ها
ارزش های محوری شرکت بیمه نوین معیارهای اصلی در تصمیم گیری های شرکت هستند و تمامی ارکان شرکت خود را ملزم به رعایت آنها می دانند.
انتشار انوار ارزش های سازمانی ما روشنگر مسیر تحقق خواسته ها و راهنمای تصمیمات ما خواهد بود.
امانتداری، نگرش و اخلاق حرفه ای، توسعه و نگهداری سرمایه انسانی، شایسته سالاری، افزایش بهره وری و بهبود مستمر، رعایت حقوق و انتظارات مشتریان، احترام به قوانین و مقررات، نشاط و انگیزه، وحدت و مشارکت، احقاق حقوق ذینفعان و رقابت سالم

 

حوزه های راهبردی، اهداف و راهـبردهای اصـلی شرکت بیمه نوین

 

 

محصولات بیمه‌ای

آتش سوزی آتش سوزی

بیمه
آتش سوزی

مسئولیت مسئولیت

بیمه
مسئولیت

مهندسی و انرژی مهندسی و انرژی

بیمه
مهندسی و انرژی

اشخاص انفرادی اشخاص انفرادی

بیمه
اشخاص انفرادی

اتومبیل اتومبیل

بیمه
اتومبیل

طرح‌های مخصوص طرح‌های مخصوص

بیمه
طرح‌های مخصوص

باربری باربری

بیمه
باربری

اشخاص گروهی اشخاص گروهی

بیمه
اشخاص گروهی