>

شماره فرم

عنوان

۴-۱-۱

مشخصات ثبتی شرکت

اساس­نامه شرکت

۴-۱-۲

ترکیب و مشخصات سهامداران بالای یک درصد

۴-۱-۳

مشخصات و اطلاعات مدیران شرکت

ساختار سازمانی و تشکیلات سازمانی

۴-۱-۴

اطلاعات تفکیکی نیروی انسانی

۴-۱-۵

چشم­ انداز، ماموریت و اهداف راهبردی شرکت

۴-۱-۶

عملکرد بیمه­ گری مستقیم و اتکایی به تفکیک رشته بیمه­ ای

حق بیمه اتکایی واگذاری

۴-۱-۷

طرح­های جدید بیمه­‌ای دارای مجوز از بیمه مرکزی:  بیمه نامه اتوپلاس - بیمه نامه جامع مجتمع‌های مسکونی - طرح شایگان

۴-۱-۸

مشخصات شعب و مراکز پرداخت خسارت

۴-۱-۹

اطلاعات نمایندگان

۴-۱-۱۰

اطلاعات کارگزاران و ارزیابان خسارت

۴-۲-۱

سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی و شرح وظایف و سطح سازمانی اکچوئر در شرکت و نحوه انجام وظایف آنها

۴-۲-۲

گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع عمومی

۴-۲-۳

گزارش معاملات غیر بیمه ای با بیمه نوین یا با شرکت هایی که بیش از ۲۰ درصد سرمایه آن به شرکت تعلق دارد

۴-۲-۴

سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات

۴-۲-۵

سیاست های تقسیم سود به سهامداران بیمه نوین 

۴-۲-۶

برنامه های ورود یا خروج شرکت بیمه نوین از بورس و اعلام تغییر وضعیت سهام در بورس

۴-۳-۱

نحوه مدیریت ریسک در بیمه نوین مشتمل بر ساختار سازمانی واحد مدیریت ریسک و گزارش وضعیت و نحوه مدیریت ریسک های شرکت از قبیل ریسک های بیمه گری، اعتبار و نقدینگی

۴-۳-۲

نسبت توانگری مالی شرکت

۴-۳-۳

برنامه افزایش سرمایه و تغییر در میزان سرمایه

۴-۳-۴

اطلاعات انواع اوراق مشارکت، صکوک، و یا سایر اوراق بهادار در صورت انتشار

۴-۳-۵

میزان سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر داخلی و خارجی

۴-۴-۱

صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی و صورت مالی تلفیقی

۴-۴-۲

نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت

۴-۴-۳

تراز مشارکت در منافع بیمه گذاران بیمه های زندگی