آگهي پذيرش نمايندگان عمر  

شرکت بيمه نوين (سهامي عام) به منظور توسعه شبکه فروش و گسترش خدمات بيمه‌اي خود در مرکز استان‌ها و شهرهاي سبزوار، تنکابن و کاشان از متقاضيان دريافت نمايندگي عمر دعوت به همکاري مي‌نمايد.

شرايط متقاضيان نمايندگي

الف - تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
ب - اعتقاد به اديان رسمي كشور.
ج - عدم اعتياد به مواد مخدر.
د - نداشتن سوء پيشينه و محكوميت كيفري مؤثر.
هـ - داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا هر نوع معافيت قانوني در مدت قرارداد نمايندگي.
و - دارا بودن حداقل مدرك ديپلم.
ز - طي دوره‌هاي آموزش نظري و عملي مورد تاييد بيمه مركزي ايران و اخذ گواهينامه مربوطه.

توجه:
تكميل فرم درخواست به منزله موافقت شركت بيمه نوين با اعطاي نمايندگي نمي‌باشد. 


ثبت نام متقاضيان نمايندگي عمر