آگهي پذيرش نمايندگان حقيقي  
شرکت بيمه نوين (سهامي عام) به منظور توسعه شبکه فروش و گسترش خدمات بيمه‌اي خود در مرکز استان‌ها و شهرهاي سبزوار، تنکابن،کاشان، شهرضا، خوی و گلپایگان، از متقاضيان دريافت نمايندگي حقيقي دعوت به همکاري مي‌نمايد.

شرايط متقاضيان نمايندگي
1- تابعيت دولت ج.ا.ا

2- اعتقاد به اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور
3- عدم اعتياد به مواد مخدر
4- عدم حجر
5- نداشتن سوء پيشينه كيفري و همچنين نداشتن سابقه محكوميت به جرائم مذكور در ماده 64 قانون تأسيس بيمه مركزي ج.ا.ا و بيمه‌گري.
6- داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان
7- داشتن حسن اخلاق و توانايي برقراري ارتباط با مشتري
8- عدم اشتغال به كار اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و ساعتي
9- دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي، دارندگان مدرك كارشناسي بيمه يا ساير رشته‌ها با گرايش بيمه در اولويت قرار دارند.
10- دارندگان سابقه كار مفيد بازاريابي بيمه با ارائه تائيديه معتبر از شركت بيمه مربوط در اولويت قرار دارند.

توجه:
الف: متقاضيان پس از ثبت نام و قبولي در مصاحبه اوليه و طي موفقيت آميز دوره بازاريابي، بايد حداقل به مدت 120 ساعت دوره‌هاي آموزشي را گذرانده و در آزمون نمايندگي بيمه مركزي ج.ا.ا شركت نمايند.
ب: تكميل فرم درخواست به منزله موافقت شركت بيمه نوين با اعطاي نمايندگي نمي‌باشد.

 

ثبت نام متقاضيان نمايندگي