استان قم
نامتلفنآدرس
آزمایشگاه دانش 025-7720085 قم ، خیابان 19 دی ، کوچه 10 ، ساختمان صدرا
آزمایشگاه ولیعصر (عج) 025-3291977 قم ، زنبیل آباد ، ابتدای خیابان عطاران ، ساختمان باران ، طبقه اول
بیمارستان حضرت ولیعصر ( عج ) 025-32884310 قم، بلوار جمهوری
بیمارستان نکوئی 025-37211061 قم ، خیابان طالقانی
بیمارستان کامکار عرب نیا 025-37713511 قم ،خیابان 19 دی
دندانپزشکی آراد 025-36613070 قم ، شهرک پردیسان ، خیابان اندیشه ، جنب استخر دادگستری
دندانپزشکی مینا 025-3145 قم ، 45 متر صدوق ، کوچه 2
دندانپزشکی نگین 025-32945077 قم ، بلوار امین ، کوچه 21
دندانپزشکی هادی طیبی 32400462- 025 قم، 45 متری صدوق، ابتدای عطاران، ساختمان صدرا، طبقه دوم
مرکز تصویربرداری پرتو طب آزما 025-36617367 قم ، خیابان خکفرج ، روبروی پل شهید رجائی
مرکز تصویربرداری تابش پرتو 025-37720085 قم ، خیابان 19 دی ، کوچه شماره 10
مرکز چشم پزشکی نگاه شاهد 025-33291413 قم، سالاریه، بلوار بوعلی