استان سمنان
نامتلفنآدرس
آزمایشگاه پاتوبیولوزی دکتر الهی 023-33341025 سمنان ، بلوار مولوی ، طبقه فوقانی بانک سامان
آزمایشگاه مرکزی سمنان ، روبروی اداره فرهنگ و ارشاد
بیمارستان 15 خرداد 023-33622754 مدیشهر
بیمارستان امام حسین (ع) 023-34544440 آرادان
بیمارستان امام گرمسار 023-34222266 گرمسار ، خیابان محمد منتظری
بیمارستان امیرالمونین (ع) 023-34460099 سمنان ، لاوار مصطفی خمینی
بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شاهرود 023-32392661 شاهرود ، بلوار دانشگاه ، روبرروی دانشگاه صنعتی
بیمارستان ولایت 023-355225117 بلوار دانشگاه
بیمارستان کوثر 023-34437821 سمنان ، شهرک گلستان
دانشکده توانبخشی سمنان ، خیابان قدس ، روبروی بیمارستان امداد
دندانپزشکی دکتر آرش اسدی 023-33339984 سمنا ن ، میدان مشاهیر ، ابتدای بلوار قدس ،روبروی هلال احمر، طبقه فوقانی بانک مسکن
عینک سازی نگاه شعبه 2 023-33332797 سمنان ، میدان سعدی ، جنب پاساژ
عینک سازی نور 023-33363350 سمنان ، خیابان تامین اجتماعی
معاونت بهداشتی سمنان ، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی
کلینیک تخصصی سمنان، فاطمیه سابق، روبروی بانک سپه
کلینیک دندانپزشکی ظفر 023-33453600 سمنان ، بلوار نهضت ، خیابان ظفر