مطب های استان تهران
نامتلفنآدرس
دکتر اتابک امیرخانلو 55927013 تهران، شهرری، 24 متری، جنب بانک اقتصاد نوین، پلاک 391
مهرداد اقدسی (کلینیک قلب) 22819276 خیابان کامرانیه شمالی، تقاطع فرمانیه غربی، جنب بانک پارسیان، طبقه اول، واحد8
کلینیک سلیم 55336833 تهران، خیابان رجائی، بلوار ابریشم، بلواردستواره، پلاک 99