استان گلستان
نامتلفنآدرس
آزمایشگاه ایران 34424784 گرگان، خیابان 15خرداد، روبروی شهرداری، پاساژقائدولی
آزمایشگاه پارس 017-32328055 گرگان، خیابان ولیعصر (عج)، پاساژ کوروش، طبقه اول
آزمایشگاه پاستور 3222299 گرگان، خیابان ولیعصر(عج)، عدالت7، جنب پاساژمرسل، پلاک7
آزمایشگاه تشخیص طبی چپرلی 017-33221581 گنبد کاووس ، خیابان دارایی غربی
آزمایشگاه تشخیص لاندا گرگان، خیابان ولیعصر (عج)، بین عدالت 14و12، طبقه زیرین داروخانه، مجتمع پزشکی رضا
آزمایشگاه دکتر صمدی 34342928 کردکوی، خیابان ولیعصر(عج)، عدالت 15
آزمایشگاه سینا 017-32251885 گرگان ، خیابان حضرت ولیعصر(عج) ، انتهای عدالت 13 ، مجتمع پزشکی آرمان ، طبقه همکف
آزمایشگاه فدک 034-369170 بندرگز، خیابان اسدی غربی، انقلاب 40، ساختمان بلخی
آزمایشگاه کاوش 32336300 گرگان، خیابان ولیعصر(عج)، عدالت11، ساختمان اردوان، طبقه همکف
بیمارستان برزویه 017-3222715 گنبدکاووس ، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان امام زاده
بیمارستان بسکی 017-35552734 گنبدکاووس ، خیابان طالقانی شرقی ، نبش خیابان ملک الشعرا
بیمارستان فلسفی 017-32322882 گرگان، میدان سرخواجه، روبروی دانش سرای معلم
بیمارستان قلب شفا گلستان 017-32230930 گرگان، میدان 15 خرداد، خیابان باهنر
بیمارستان مسعود 017-32321276 گرگان، خیابان گرگان پارس
بیمارستان موسوی 017-32337250 گرگان، خیابان ولیعصر (عج)، ابان عدالت
تصویربرداری ایزدی 017-32233555 گرگان ، میدان تالار فخرالدین اسعد گرگانی
تصویربرداری شفاگستر 034-342731 کردکوی، خیابان شهید بهشتی
دندانپزشکی آرمان 017-32236045 گرگان، میدان تالار فخرالدین اسعد گرگانی
دندانپزشکی بهسان 034-42200848 سیرجان، خیابان امام، جنب جواهرفروشی ایرانمهر
دندانپزشکی لبخند 017-32522588 گرگان، بلوار ناهارخوران، نبش عدالت 81، مجتمع البرز، طبقه 2
عینک سازی ساعی 017-23535205 گرگان، بلوار ناهارخوران، رو به روی حافظیه، بین عدالت 52 و 54
عینک سازی سناتور 017-32227374 گرگان، خیابان ولیعصر، چهارراه دادگاه انقلاب، ابتدای خیابان میرعبدالهی
فیزیوتراپی کوشا 017-32232676 گرگان-چاله باغ-بین قدس 14و16
مرکز تصویربرداری دکتر معتمد 017-32335002 گرگان، خیابان ولیعصر(عج)، عدالت 23
مرکز تصویربرداری قابوس 017-33221581 گنبد کاووس، خیابان سبلان، روبروی تأمین اجتماعی
مرکز تصویربرداری گلستان 017-32322152 گرگان، خیابان ولیعصر (عج)، عدالت 29
مرکز تصویربرداری کوثر 017-32256552 گرگان، خیابان ولیعصر(عج)، عدالت 16
مرکز جراحی محدود کاپری 017-3226898 گرگان، خیابان ولیعصر (عج)، عدالت 7
مرکز رادیوتراپی میرداماد 017-32428282 گرگان-بلوار شهید مفتح-خیابان حوزه-کوچه میرداماد4
مرکز فیزیوتراپی دکتر دهقان 09158371921 گنبد کاووس ، خیابان دارایی غربی ، چهاراه اول ، ساختمان پزشکان آق چلی
مرکز فیزیوتراپی دکتر نصرتی 017-33292192 گنبد کاووس ، بین چهاراه گلشن و امام زاده ، ساختمان پزشکان فارابی
موسسه عینک سازی زایس 017-32227374 گرگان ، خیابان ولیعصر (عج) ، بین عدالت 2و4
کلینیک تخصصی داندانپزشکی دی 017-32327209 گرگان، خیابان ولیعصر، عدالت 21، کمانگری دوم، مجتمع دی، طبقه 2