استان مازندران
نامتلفنآدرس
آزمایشگاه پاستور 011-32194770 بابل-خیابان مدرس-جنب داروخانه
آزمایشگاه دکتر رودباری 011-34724708 نکا،خیابان انقلاب ، ربروی بیمارستان امام حسین (ع) ، نبش کوچه شهید خادم
آزمایشگاه رازی 011-32194770 بابل-خیابان مدرس-جنب داروخانه
بابل كلينيك بابل ، خيابان اميركبير
بيمارستان اميدي 011-34525152 بهشهر ، بلوار هاشمي نژاد ، خيابان آيت اله كوهستاني
بيمارستان امير مازندراني 011-33255201 ساري ، ابتداي بلوار امير مازندراني
بيمارستان شفا 011-33255006 ساري ، كمربندي شرقي
بيمارستان مهر 011-34520270 بهشهر ، بلوار هاشمي نژاد ، خيابان پاسداران
بيمارستان نيمه شعبان 011-33340111 ساري ، بلوار پاسداران
دندانپزشکی لبخند 011-44234503 آمل ، میدان قائم ، جنب اداره آموزش و پرورش ، ساختمان نگین قائم ، طبقه سوم
مرکز تصویربرداری پرتومازند 011-33348901 ساری، بلوار پاسداران، جنب بیمارستان بوعلی سینا
کلینیک دندانپزشکی ایرانیان 011-33340034 ساری-میدان امام-نرسیده به بیمارستان بوعلی-روبروی بانک سپه
کلینیک دندانپزشکی لبخند 011-3210251 بابل، کربندی غربی، نبش توحید 40