استان لرستان
نامتلفنآدرس
آزمایشگاه پاتولوژی 1148 دانش 066-33317947 خرم آباد، خیابان شهدای شرقی ، نبش کوچه یکم ، طقه فوقانی پاساژ پلاسکو
آزمایشگاه پاتولوژی انقلاب 066-33229666 خرم آباد ، خیابان انقلاب ، کوچه قدس
آزمایشگاه پاستور 066-33410718 خرم آباد ، خیابان علوی ، نرسیده به میدان امام حسین (ع)
بیمارستان توحید 066-33402612 خرم آباد ، قاضی آباد ، خیابان سوم ، میدان توحید
بیمارستان شفا 066-33306020 خرم آباد ، کوی ارتش ، خیابان پیروزی
دندانپزشکی صدف 066-33237368 خرم آباد ، خیابان انقلاب ، بالاتراز اورژانس بیمارستان شهدای عشایر ، نبش خیابان دهخدا
مؤسسه عینک سازی زایس 066-33301667 خرم آباد، پل شهدا
مرکز تصویربرداری پزشکی آسیا 066-33334443 خرم آباد ، میدان آزادی ، خیابان مولوی
مرکز تصویربرداری پزشکی خورشید 066-33314994 خرم آباد ، چهارراه فرهنگ ، کوچه شهید یزدانی
مرکز فیزیوتراپی ایران 066-33209924 خرم آباد ، خیابان انقلاب ، کوچه شهید بهرامی ، پلاک 115
کلینیک دندان پزشکی مهر افلاک 066-33335821 خرم آباد، شهدای ساحلی، بین پل شهدا و پل دارایی زاده
کلینیک دندانپزشکی سپید 066-33202166 خرم آباد ، خیابان انقلاب ، کوچه شهید باقری برما ، پلاک 18
کلینیک دندانپزشکی لبخند 066-33319936 خرم آباد،خیابان آیت اله کاشانی ، نرسیده به پل دارایی ، جنب پاساژ مروارید
کلینیک فیزیوتراپی حرکت 066-33334992 خرم آباد، شهدای شرقی، کوچه یکم