استان مرکزی
نامتلفنآدرس
آزمايشگاه سينا 086-32233562 اراك ، خيابان شهيد بهشتي ، ميدان هفت تير ، ( سه راه ارامنه ) ، مجتمع نظيري ، طبقه اول
بيمارستان قدس اراك 32228061 -086 اراك ، سه راه قدس ، خيابان فلسطين
عينك سازي آراد 086-32239997 اراك ، خيابان شهيد بهشتي ، روبروي سازمان هلال احمر ، ابتداي كوچه عضد
كلينيك دندانپزشكي ارديبهشت 086-32240904 اراك ، خيابان مخابرات ، روبروي بانك رفاه
مرکز جراحی محدود ایرانمهر 086-32213307 اراک ، خیابان شهید شیرودی ، (خرم) ، نرسیده به مسجد ولیعصر (عج)
کلینیک تخصصی داندانپزشکی پورسینا 086-32213519 اراک، ابتدای خیابان شهید بهشتی، رو به روی امام زاده