استان کردستان
نامتلفنآدرس
آزمایشگاه رازی 087-33224545 سنندج ، خیابان پاسداران کلینیک فرهنگیان
آزمایشگاه نور 087-332246624 سنندج ، خیابان پاسداران ، کوچه شهید یغموری
بیمارستان تامین اجتماعی 087-33661805 سنندج ، بلوار پاسداران ، بالاتر از دانشگاه کردستان
بیمارستان دکتر سیدالشهدائی 087-33564747 سنندج ، بالاتر از میدان کوهنورد ، خیابان مبارک آباد ف جنب مسجد مبارک آباد
بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان 087-33238820 سنندج ، خیابان حسن آباد
مرکز تصویربرداری شفا 087-33244191 سنندج ، خیابان شهید تعریف ، بالاتر از پزشکی قانونی
مرکز جراحی محدود نور 087-33565488 سنندج ، میدان شافعی