استان خراسان شمالی
نامتلفنآدرس
آزمایشگاه دکتر تابان وهاب زاده 058-32240737 بجنورد، چهارراه مخابرات، خیابان شریعتی جنوبی، کوچه اردیبهشت
بیمارستان امام علی (ع) 058-32296965 بجنورد ، خیابان دانشگاه ، جنب دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
بیمارستان بنت الهدی 058-32236551 بجنورد، خیابان طالقانی غربی، چهارراه صمدیه لباف، خیابان زایشگاه
مرکز تصویربرداری حکمت 058-32224874 بجنورد، چهاراه مخابرات، خیابان شریعتی جنوبی، کوچه دکتر حکمتی، ساختمن پزشکان حکمت
موسسه عینک طبی آفتاب 058-32225511 بجنورد، خیابان امام خمینی غربی، حدفاصل چهارراه امیریه و چهاراه مخابرات، جنب برق و صنعت