ارائه «بسته بیمه ای ویژه سهامداران»

در راستای ارج نهادن به اعتماد سهامداران محترم "بسته بیمه‌ای سهامداران نوین" با شرایط و تخفیفات ویژه جهت سهامداران محترم حقیقی و بستگان درجه یک (همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر )، به مدت یکسال تمدید گردید.

نحوه خرید بیمه نامه جهت شخص سهامدار:

کلیه سهامداران محترم می توانند با مراجعه به شعب این شرکت در سراسر کشور و ارائه مدرک شناسایی لازم (کارت ملی یا شناسنامه ) و با اعلام کد سهامداری نسبت به خرید بیمه نامه های بدنه خودرو سواری، آتش سوزی منازل مسکونی، مسئولیت ناشی از آتش سوزی در قبال همسایگان، حوادث انفرادی و مسافرتی با تخفیفات و شرایط ویژه اقدام نمایند.

نحوه خرید بیمه نامه توسط بستگان درجه یک سهامدار:

سهامداران محترم می توانند طی تماس تلفنی با هر یک از شعب شرکت نسبت به معرفی بستگان درجه یک خود به منظور خرید بیمه نامه با شرایط و تخفیفات خاص اقدام نمایند. پس از معرفی، بستگان درجه یک می توانند با مراجعه به شعبه مربوطه و ارائه مدرک شناسایی لازم (کارت ملی یا شناسنامه) نسبت به خرید بیمه نامه های بدنه خودرو سواری، آتش سوزی منازل مسکونی، مسئولیت ناشی از آتش سوزی در قبال همسایگان، حوادث انفرادی و مسافرتی با تخفیفات و شرایط ویژه اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مرکز ارتباط نوین021- 22251060 تماس حاصل فرمایید.

لینک آدرس و شماره شعب