شهر کاشان
نامتلفنآدرس
آزمایشگاه دکتر رحمتی 031-55465217 کاشان، خیابان بهشتی، کوچه آزادی بیستم، جنب داروخانه طبسی
آزمایشگاه دکتر میرزایی 031-55580600 کاشان، ابتدای خیابان زیارتی، مجتمع پزشکان دی
آزمایشگاه دکتر نیکخواه 031-55442277 کاشان ، خیابان شهید بهشتی ، ساختمان پزشکان امیرکبیر
آزمایشگاه دکتر وکیلی 031-55458648 کاشان ، خیابان شهید رجایی ، ابتدای کوچه چهل جریب
اورژانس قمصر 031-55642070 قمصر، خیابان خاندایی
بیمارستان آیت یثربی 031-55621532 کاشان، بلوار قطب راوندی، بلوار پرستار، جنب بیمارستان شهید بهشتی
بیمارستان متینی 031-55342020 کاشان، خیابان امیرکبیر
بیمارستان میلاد 031-55461717 کاشان ، خیابان شهید بهشتی ، کوچه شهید صلواتی
بیمارستان نقوی 031-55451515 کاشان، خیابان شهید رجایی
فیزیوتراپی نوین 031-55446120 کاشان ، خیابان شهید بهشتی ، چهارراه شاهد ، کوچه وزیری
فیزیوتراپی کسری 031-55319292 کاشان-میدان امام حسین-ابتدای خیابان ملامحسن-ساختمان الماس شهر-ط1
مرکز تصویربرداری دکتر جمالزاده 031-55452181 کاشان ، خیابان شهید بهشتی ، ساختمان پزشکان امیرکبیر
مرکز تصویربرداری میلاد پرتو 031-55461717 کاشان ، خیابان شهید بهشتی ، بیمارستان میلاد ، واحد تصویربرداری
مرکز جراحی محدود پارسیان 031-55570625 کاشان ، خیابان شهید بهشتی