شهر سبزوار
نامتلفنآدرس
آزمایشگاه تشخیص دکتر قناتی 051-44241938 سبزوار ف میدان باغ ملی ، ساختمان پزشکان پاستور
بیمارستان شهید بهشتی 051-44640115 سبزوار ، چهارراه امداد
بیمارستان شهید مبینی 051-44238100 سبزوار ، کاشفی شمالی ، روبروی درمانگاه تامین اجتماعی
بیمارستان واسعی 051-44651300 سبزوار ، بلوار توحید شهر ، نرسیده به گلزار شهدای گمنام
دکتر ابراهیم بازقندی 051-442222775 سبزوار ، خیابان بیهق ، نبش بیهق 37
مرکز تصویربرداری دکتر صبوری 051-44237174 سبزوار ، بالاتراز چهارراه بیهق (امام زاده) ، کلینیک دکتر سهرابی
مرکز فیزیوتراپی آتیه 051-2660288 سبزوار ، میدان لاله ، ساختمان پزشکان لاله
موسسه عینک سازی شریف نیا 051-44223572 سبزوار ، خیابان کاشفی شمالی ، روبروی 22 بهمن
کلینیک دندانپزشکی دکتر محمودراه چمندی 051-45623458 جغتای ، فلکه فرمانداری ، اول خیابان مطهری
کلینیک دندانپزشکی دکتر معینی فر 051-44240787 سبزوار ، خیابان اسدآبادی ، روبروی بیمارستان حشمتیه ، ساختمان پزشکان حکیم