تماس با ما

نشاني: تهران - بلوار ميرداماد - ميدان مادر - خيابان شهید سنجابی (بهروز) - نبش کوچه يكم - پلاك ۱۱

كد پستي: ۱۹۱۱۹۳۳۱۸۳ 

صندوق پستي: ۵۸۸۸-۱۵۸۷۵

تلفن: ۲۳۰۴۷ و ۵۳ - ۲۲۲۵۸۰۴۶


فكس: ۴۸ و ۲۲۹۲۳۸۴۶

پست الكترونيك: info@novininsurance.com