هديه بيمه به سپرده‌گذاران بانک اقتصاد نوین

بانک اقتصاد نوين با همکاري شرکت بيمه نوين به مناسبت چهاردهمين سال تأسيس خود به منظور قدرداني از مشتريان عزيز اين بانک به سپرده‌گذاران عادي جديد يک‌ساله حقيقي خود خدمات بيمه‌اي رايگان، ارائه مي‌نمايد.
براي کسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد فايل‌هاي پيوست را دانلود نموده و يا با شماره 22258048 مرکز پاسخگويي شرکت بيمه نوين تماس حاصل نماييد.

 


مشاهده و چاپ گواهی بيمه نامه